xRok-Duszpasterski-2021-2022_3.jpg.pagespeed.ic.2n7m5j8tvZ.jpg
xRok-Duszpasterski-2021-2022_1.jpg.pagespeed.ic.7ysuSml1rX.jpg

   Program duszpasterski 2021/2022: „Posłani w pokoju Chrystusa”

 

Temat III Roku: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

W tym roku będzie realizowana przede wszystkim duża koncentracja na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków udziału we Mszy Świętej.

  • Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.

 

  • Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia, a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św.

 

  • Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do tego, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują, stała się w nich zasadą nowego życia oraz formą chrześcijańskiej egzystencji. Chodzi o kształtowanie eucharystycznego stylu życia.

 

  • Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła! Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu.

 
Cele programu 2021/2022:
  • ewangelizacyjny: ewangelizacja powinna prowadzić do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii jak również do przyjęcia Jego misji;

  • inicjacyjny: katecheza mistagogiczna winna objaśniać znaczenie przeżywanej Eucharystii (przyjętej Komunii) i wskazywać na praktyczne konsekwencje;

  • formacyjny: formacja eucharystyczna winna kształtować świadomość, przekonania i postawy w relacji do Eucharystii, aby jej uczestnicy mogli osiągnąć dojrzałą osobowość, oraz stać się świadkami jej skuteczności w otaczającym ich świecie;

  • społeczny: misja/służba winna prowadzić do dzielenia się chlebem życia.

 

Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu.
W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? (EdE, 60).

 

  Życie chrześcijańskie to misja: głoszenie Ewangelii pokoju!

unnamed.png
kalisz_ikona2.jpg
LOGO-PL-JEPG.jpg

                                       SYNOD  2021 - 2023

 

                                                       Modlitwa:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków. Amen.

 

W Kościele powszechnym trwa Synod, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota parafialna także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszam wszystkich parafian do modlitwy o błogosławione owoce Synodu.