top of page
MAŁŻEŃSTWO

Sakrament małżeństwa - w kancelarii parafialnej:                                                                                             

 Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się z niżej wymienionymi dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. Rezerwacji terminu ceremonii ślubnej w kościele należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby się upewnić, czy planowany termin ślubu nie jest już zajęty przez inną parę.

Potrzebne dokumenty:
• Metryka chrztu św. - ważna 3 miesiące
• Świadectwo bierzmowania
• Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
• Dowód osobisty
• Zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego - ważne 6 miesięcy ( gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy )
• Narzeczeni, po zgłoszeniu się w kancelarii, zobowiązani są uczestniczyć
w konferencjach poradnictwa rodzinnego, podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz adres dwóch świadków ślubu.

 

Dalsza procedura:

Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych, ogłoszone są zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi

w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii parafialnej. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty. W tygodniu przed zawarciem sakramentu małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby oddać środkową kartkę z INDEKSU  potwierdzającą odbycie nauk przedmałżeńskich i dwóch spowiedzi przedślubnych.
 

bottom of page