top of page

                                      

                            Ministranci

 

 

 

 

Każdy dobry ministran przestrzega 10 przykazań specjalnie dla niego ułożonych.

 

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Patronem ministrantów jest św. Dominik Savio.

16682786594d4dcbbee25be-944062-wm.jpeg
images (11).jpg
lso.gif
bottom of page