top of page

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

 
Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku
i "określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować,  kan. §230 i §910 Kodeksu Prawa Kanonicznego,
czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej".

W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

 

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej są mężczyźni powołani do tej posługi zgodnie z prawem Kościoła. Ich obecność wyraża troskę Kościoła, aby wielki dar Eucharystii mógł z łatwością dotrzeć do każdego wierzącego, w sytuacji gdy szafarze zwyczajni (biskupi, prezbiterzy i diakoni) nie mogą tego uczynić w sposób skuteczny.

 

Ich zadaniem jest pomoc w rozdzielaniu Komunii Świętej w czasie celebracji eucharystycznej, gdy zachodzi taka konieczność, oraz zaniesienie jej chorym, których stan duchowy jest znany.                            

 W naszej parafii także posługuje nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Pomaga w rozdawaniu Komunii Świętej podczas Mszy św.  

 

 

bottom of page