top of page

“Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary niech będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (JK 5, 14 – 15)

Łaska, którą otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spływa na człowieka również w tych ciężkich dla niego chwilach. Ma przynieść nie tylko ulgę i zdrowie choremu, o co prosimy w modlitwach, ale ma przede wszystkim chorego umocnić, pomaga mu też dostrzec chrześcijańską wartość cierpienia. A jeśli choroba jest śmiertelna, ma człowieka napełnić pokojem i umocnić nadzieję spotkania z Chrystusem na progu nowego, wiecznego życia.


Przyjmujący ten sakrament powinien być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli jednak chory nie może się spowiadać, to Sakrament Namaszczenia Chorych własną mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

W naszej parafii Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany:                                                                      

  - w „Dniu Chorego” – 11 lutego                                                                                                                                              

  - podczas rekolekcji wielkopostnych                                                                                                                                

 -  podczas odwiedzin chorych na wezwanie.

 

Przygotowanie do przyjścia księdza z sakramentem chorych:                                                                           

Warto zadbać:                                                                                                                                                                  

 • aby stół nakryty był białym obrusem,                                                                                                                             

• aby na stole znajdował się krzyż, świece, woda święcona i kropidło,                                                                                            

• aby w zasięgu wzroku chorego znajdował się krzyż, lub obraz Matki Bożej.

bottom of page