Ogłoszenia  Parafialne

 II  NIEDZIELA  ZWYKŁA ,  Rok  C
16  STYCZNIA  2022 r.

tmjch-2022.jpg

 

 

INFORMACJE  DUSZPASTERSKIE
 

  

        Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  18 – 25  stycznia 2022r.

Pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,1-12). od 18 do 25 stycznia 2022 r. obchodzony będzie na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach.                                                                                                                  Módlmy się o jedność wyznawców Chrystusa.

 

 

 

 

Na bocznym ołtarzu jest wystawiona  SKRZYNKA SYNODALNA . Podczas całego Procesu Synodalnego do skrzynki można wrzucać przekazane   

 na piśmie sugestie, propozycje i komentarze na temat Kościoła katolickiego i jego tożsamości, działania parafii i pomysłów duszpasterskich na

  ożywienie i rozbudzenie wiary.