Pogrzeb Katolicki

 

Fakt śmierci osoby wierzącej należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Rodzina powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą cmentarzem na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej przed śmiercią (zaświadczenie od kapelana szpitala).
Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, należy fakt ten również zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

 

 

 

Zmarła dn.  .... .2021 r.

                                 Ś.P.

                     .............

Msza św. pogrzebowa zostanie

odprawiona ..... .2021 r. 

o godz. .... .00

w kościele parafialnym w Łętowie.

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,

 a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

 Zmarł dn. ......2021 r.

Ś.P.

..............

   Msza św. pogrzebowa zostanie 

        odprawiona .....2021 r.

o godz. ....00

w kościele parafialnym w Łętowie.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,

 a światłość wiekuista niechaj mu świeci.  

   Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

                              Amen.

 

Rodzinie pogrążonej w żałobie, składam wyrazy współczucia wraz z modlitwą.

 

        Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie...