top of page

Duszpasterska Rada Parafialna 

 

 

Działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

 

Na podstawie Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej,

za­twierdzonego przez  XLIII Synod Diecezji Płockiej,

na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafii  Św. Jana Chrzciciela w Łętowie

w Dekanacie Bodzanowskim

zostało powołane 16 osób.

 

 

 

rada_fajne.jpg
bottom of page