Wspólnota Rodzin Fatimskich

 
Wspólnota Rodzin Fatimskich 13 dnia każdego miesiąca uczestniczy w Nabożeństwach Fatimskich.