top of page
CHRZEST

 

Chrzest jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia i jest konieczny do zbawienia. Istotny obrzęd chrztu świętego polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej. Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga. Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

 

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz 11.30.  W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy chrzty odbywają się w drugi dzień świąt.                                                                                                                                                             

 

Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu.

 

Imię dla dziecka powinno być wybrane zgodne z tradycją chrześcijańską.
                                                                                                                                                                               

 Potrzebne dokumenty:
 - akt urodzenia dziecka (odpis)
 - wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców  (świadectwo ślubu, jeśli ślub był poza parafią )
 - dane o rodzicach chrzestnych  (imiona, nazwiska, rok urodzenia, adres zamieszkania)
 - zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary                                                    

 -  dokument potwierdzający przystąpienie do sakr. pokuty przed chrztem dziecka

 

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.

 

 W przypadku chrztu osób spoza parafii wymagana jest zgoda proboszcza parafii zamieszkania.  


Chrzestnymi nie mogą być:

• Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego
• Młodzież nieuczęszczająca na katechizację
• Osoby niepraktykujące

 

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy

 

1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich  zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2. Ukończyli 16 lat
3. Są katolikami bierzmowanymi, przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.
4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych
5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

bottom of page