top of page

Lektorzy

 

Do funkcji lektora można wybierać nie tylko tych, którzy posiadają odpowiednie możliwości głosowe i dykcyjne, odwagę i swobodę występowania przed większym zgromadzeniem, ale przede wszystkim kandydata, który:

  • prowadzi właściwy styl chrześcijańskiego życia,

  • prowadzi pobożne i gorliwe życie modlitewne i sakramentalne,

  • jest zaangażowany w sprawy Kościoła i parafii,

  • współpracuje w dziele apostolstwa wśród wiernych świeckich,

  • poświęca czas lekturze Pisma św. 

 

W naszym Kościele do grupy lektorów należy 57 osób , którzy w niedzielę i święta czytają teksty Pisma Świętego. 

 

Patronami lektorów są:                                                              św. Tarsycjusz i bł. Piotr Jerzy Frassati.

 

 

bottom of page