top of page
grupy.jpg
images (2).jpg

Czym są grupy parafialne ?

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladami.

W tych grupach czeka miejsce dla Ciebie. 

W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia jego sensu i jego wartości jaką może być praca na rzecz pogłębiania swojej wiary. Pamiętajmy również, że każda wspólnota buduje więzi międzyludzkie, które nie raz mogą przydać nam się w życiu.

 

Odpowiedzialność za parafię:

Największą odpowiedzialność za parafię ponosi proboszcz. Jednak każdy z parafian również odpowiada za tę wspólnotę. Parafia jest wielką rodziną. Stąd też każdy powinien czynić wszystko co możliwe dla jej duchowego rozwoju. Warto, abyś zaangażował się czynnie w życie tej wspólnoty. Na Ciebie czekają grupy tu działające; Twoja obecność może je bardzo ubogacić. Pamiętaj w swojej osobistej modlitwie o sprawach naszej parafii.

W naszej parafii działają następujące grupy:

Apostolat Trzeźwości

Asysta Procesyjna

Chór Parafialny

Duchowa Adopcja

Koła Żywego Różańca

Lektorzy

Ministranci

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Parafialny Zespół Charytatywny

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Gospodarcza

Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego

Wspólnota Rodzin Fatimskich

bottom of page