top of page
NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

     Najświętszy Sakrament – Eucharystia

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Sam Jezus Chrystus, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w Eucharystii. Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski uświęcającej. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów śmiertelnych. Umacnia więzy miłości między komunikującym a Jezusem Chrystusem. Przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Kościół poleca wiernym, aby zawsze przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii i zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku.

 

 Szczególnie ważnym momentem w życiu każdego katolika jest przyjęcie Komunii świętej po raz pierwszy.                                            

 

     Pierwsza Komunia Święta.                                                                                                                               

 Do Pierwszej Komunii świętej przystępują dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przystąpienie do tego sakramentu poprzedzone jest przygotowaniem poprzez katechezę w szkole i spotkania w parafii.

 W ramach spotkań w parafii dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej zobowiązane są do: uczestniczenia w każdą niedzielę we Mszy Świętej i innych nabożeństwach.

Ważne:

- Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do Pierwszej Komunii Świętej jest metryka chrztu dziecka.      Metrykę chrztu otrzymuje się w parafii w której miał miejsce chrzest dziecka. Dzieci które były ochrzczone w naszej parafii nie potrzebują przedstawiać metryki chrztu.

- Dziecko powinno przedstawić dokument od katechety, że jest przygotowane do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

bottom of page