MEDYTACJA  NAD  SŁOWEM  BOŻYM 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
20.11. 2022 r.

    
   Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju”. (Łk 23,35–43)

C
zy On jest królem? To pytanie nurtowało zebranych wokół Jezusa przybitego do krzyża. Szydzący członkowie Sanhedrynu dawali jasno do zrozumienia, kim dla nich był Jezus. Podobną postawę przyjmowali rzymscy żołnierze, a zgromadzony tłum przyglądał się całej tej sytuacji. Spróbuj umiejscowić siebie pośród tych ludzi i zadaj sobie to pytanie: Czy On jest królem?

„To jest król żydowski”. Taki napis widniał nad głową Jezusa. Napisany w trzech językach prowokował spojrzenia przechodniów widzących umierającego człowieka. Ale czy sam napis wystarczy? Co musi się wydarzyć w ludzkim sercu, aby mógł uznać zakrwawioną postać za swojego króla?

Wisząc na krzyżu, Jezus rozmawia z Łotrami. Oni także znajdują się w pozornie beznadziejnej sytuacji. Każdy z nich, opierając się na własnych życiowych doświadczeniach, inaczej reaguje na obecność Jezusa. Zastanów się, w jaki sposób twoja obecna sytuacja życiowa kształtuje twoją postawę wobec Boga.

Podziel się tym, co jest w twoim sercu, z Jezusem wiszącym na krzyżu.

Chwała Ojcu…

źródło tekstu:https://modlitwawdrodze.pl/modlitwa/?uid=10714